FONDUL PENTRU AJUTOR ÎN CAZ DE DECES

Ca urmare a decesului unui membru C.A.R.,la fondul social acumulat al acestuia,se
aplica o cota de 15%, reprezentand ajutorul de deces venind astfel in sprijinul familiei si
contribuind la reducerea efortului financiar al acesteia.
Membrii C.A.R.Invatamint Constanta au dreptul sa introduca o clauza
testamentara,iar in caz de deces depunerile la fondul social si alte drepturi cuvenite titularului,
inclusiv ajutorul de deces, se restituie peroanei desemnate, la cererea acesteia,dupa ce s-au
retinut eventualele datorii care decurg in urma unui Contract de imprumut.
Desemnarea unei persoane pentru Dispozitia testamentara se poate face numai
personal de catre membrul C.A.R. astfel:
● la inscriere, prin completarea rubricii in Cererea de inscriere;
● ulterior, prin depunerea de Cerere dispozitie testamentara;
copie act identitate persoana desemnata.
Dispozitia testamentara este valabila numai dupa decesul titularului.
In lipsa unei persoane numite prin Dispozitia testamentara,restituirea fondului
social si alte drepturi cuvenite titularului,inclusiv ajutorul de deces,se va face catre mostenitorii
legali numai pe baza de Certificat de mostenitor, dupa ce s-au retinut eventualele datorii care
decurg in urma unui Contract de imprumut.
In caz de deces,daca mostenitorul legal face parte din C.A.R.Invatamint, se poate
trece fondul social al defunctului in contul acestuia,dar numai pe baza de Certificat de
mostenitor eliberat de notariat si daca se doreste acest lucru.
ln situatia in care sumele imprumutate nu pot fi acoperite din fondul social al
membrului decedat,recuperarea banilor se face potrivit prevederilor legale din bunurile mobile si
imobile ale titularului si de la mostenitori,daca nu de la garanti.
Pentru orice neclaritate va rugam sa ne contactati la numerele de telefon afisate pe site!

AVANTAJE

Valoarea ajutorului de deces este stabilita clar in Grila,

in functie de suma cotizata si perioada de cotizare si este in toate cazurile mai mare decat suma cotizata;

Intreruperea cotizarii din orice motiv, chiar si pentru o perioada semnificativa de timp

dar nu mai mică de 12 luni, nu duce la pierderea calitatii de participant la Fond.