EXTRAS DIN STATUTUL
CASEI DE AJUTOR RECIPROC
A SALARIAȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNT CONSTANȚA
Art.1.- C.A.R. Invatamint Constanta este o asociatie creata pe baza liberului
consimtamant si vointei de asociere a salariatilor din invatamant,avand ca scop realizarea si
dezvoltarea legaturilor de sprijin si intrajutorare materiala a membrilor sai prin acordare de
imprumuturi.
Art.3.– Activitatea C.A.R. Invatamint Constanta are la baza urmatoarele
obiective:
– promovarea relatiilor de intrajutorare,de sprijin financiar intre membri;
– concentrarea economiilor banesti ale membrilor pentru constituirea
fondului necesar rezolvarii solicitarilor de imprumut;
– acordare de imprumuturi membrilor sai;
– atragerea ca membrii,C.A.R a unui numar cat mai mare de salariati;
– participarea membrilor la buna desfasurare a activitatii economico-
financiare,la gospodarirea patrimoniului,a controlului folosirii fondurilor;
– folosirea si pastrarea mijloacelor materiale si banesti ,potrivit statutului si
a normelor si a legilor in vigoare.
Art.8.-Fondurile asociatiei sunt:
-fondul social al membrilor CAR;
-fondul de rezerva acumulat ;
-fondul de risc;
-fondul pentru acordarea ajutorului de deces.
Aceste fonduri sunt utilizate de CAR pentru acordarea de imprumuturi
membrilor sai si desfasurarea activitatii proprii.
Art.13.– Membrul CAR poate fi orice salariat din invatamint fara deosebire de
nationalitate,varsta,sex,convingeri politice sau religioase.
Salariatul din Invatamint care doreste sa devina membru CAR trebuie sa
adere,sa recunoasca si sa respecte prevederile statutului CAR Invatamint
primirea in CAR se face pe baza exprimarii vointei libere a fiecarui salariat
conform cererii tip de inscriere.
– Orice relatii se dau personal titularului fisei,iar modificarile in fise se fac
numai pe baza de semnatura sau cerere scrisa si semnata de titular;
Vechimea in CAR decurge de la data primei retineri pe statul de plata;
-Pensionarii pot fi mentinuti ca membrii CAR;
-Un salariat nu poate face parte in acelasi timp din 2 sau mai multe case de
ajutor reciproc .
Art.14.– Membrii CAR au urmatoarele drepturi:
-Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale CAR Invatamint
-femeile pe durata concediilor de maternitate si a concediilor pentru cresterea
copiilor pot ramane ca membrii activi ai CAR cu obligatia cotizarii sau platii lunare a ratelor si
dobanzilor aferente;
-membrii CAR care se transfera cu locul de munca in alta parte pot solicita
transferarea calitatii de membru respectiv fondul social la CAR-ul de la noul loc de munca;
-fiecare membru activ al CAR Invatamint Constanta la sfarsitul anului bugetar
primeste la fondul social un beneficiu in cota rezultata in baza executiei bugetare tinand cont de
cheltuielile suplimentare executiei bugetare;
Art.16.- Membrii CAR Invatamint Constanta au urmatoarele indatoriri:
sa respecte prevederile statutului CAR,normele de functionare ,
reglementarile financiare bugetare in vigoare ;
sa participe la buna desfasurare,la elaborarea si infaptuirea hotararilor
adunarii generale CAR;
sa se ocupe de atragerea de noi membrii in CAR; sa apere integitatea
fondurilor ,sa contribuie la dezvoltarea lor;
sa achite ratele,dobanda la imprumutul contractat la data si marimea
stabilita; nu se acorda beneficii in timpul anului in caz de retragere.