Dorești un supliment la împrumut ?

C.A.R.Învățâmânt Constanța vine in intâmpinarea nevoilor membrilor săi prin acordarea de imprumuturi suplimentare.

Condiții pentru suplimentul la imprumut :

 –  se acordă o singură dată ,la imprumutul de bază;

 –  este in sumă de maxim 5000 lei;

 –  giranții să fie alte persoane decât la imprumutul inițial.

Documente necesare pentru acordarea suplimentului la imprumut sunt :

●  Cerere tip completată şi vizată de unitatea angajatoare amembrului C.A.R.

●  Adeverinţă angajament completată de garant/garanţi şi stampilată de către unitatea garantului/garanţilor;

●  Copii acte identitate împrumutat şi garant/ţi;

●  Extras de cont ,pe numele titularului,care să ateste existența unui cont deschis la BRD sau la  Banca Transilvania;
●  Act adițional la  contractul de împrumut,în două exemplare.

Cererea de împrumut se depune până în data de 20 a lunii iar plata sumei împrumutate se face în luna următoare.

Condiții garanți la acordarea unui supliment la împrumut:

  • să fie membri C.A.R. Învățământ Constanța;
  • să fie angajați pe perioadă nedeterminată;
  • unul sa fie profesor titular;
  • cel de-al doilea poate fi din rândul personalului TESA sau administrativ.

              Contractul de împrumut se semnează de către:

  • Împrumutat;
  • Garanți;
  • Președinte C.A.R.

Suplimentul la împrumut se acordă in lei și se pune la dispoziţia împrumutatului prin virament bancar.

Pentru orice neclaritate vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site!