SOLICITĂ UN ÎMPRUMUT !

                       Membrii C.A.R.Invățământ Constanța beneficiază de împrumuturi in funcție de:
vechimea ca membru C.A.R.care trebuie să fie de minim 3 luni;
mărimea fondului social al acestuia;
– respectarea obligațiilor asumate pentru restituirea imprumutului;
disponibilitățile bănești ale C.A.R.;
cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație al C.A.R;
garantarea împrumuturilor;
                      Împrumutul se acordă în cuantum de până la de 2-3 ori fondul social cumulat al membrului C.A.R., cu 2-3 garanți,dupa caz.
                       Numărul persoanelor care gireaza un împrumut se stabilește după cum urmează :
– pentru împrumut la nivelul fondului social nu este nevoie de girant;
– pentru  împrumut de două ori valoarea fondului social este nevoie de un singur girant;
– pentru împrumut de trei ori valoarea fondului social este nevoie de doi giranți;
– pentru împrumuturi mai mari de 35000 lei este nevoie de 3 giranți. 
                     Documentele necesare pentru acordarea împrumutului sunt:
 • Cerere tip completată şi vizată de unitatea angajatoare a membrului C.A.R.;
 • Adeverinţă angajament completată de garant/garanţi şi stampilata de către unitatea garantului/garanţilor;
 • Copii acte identitate împrumutat şi garant/garanţi;
 • Extras de cont, pe numele titularului,care să ateste existența unui cont deschis la BRD sau la  Banca Transilvania.
 • Contract de împrumut tip in două exemplare.
                    Cererea de împrumut se depune până în data de 20 a lunii iar plata sumei împrumutate se face în luna următoare.
                     Numărul persoanelor care garantează pentru un împrumut:
– pentru împrumut la nivelul fondului social nu este nevoie de garant;
– pentru  împrumut de două ori valoarea fondului social este nevoie de un singur garant;
– pentru împrumut de trei ori valoarea fondului social este nevoie de doi garanți;
– pentru împrumuturi mai mari de 35000 lei este nevoie de 3 garanți.
                    Condiții garanți la acordarea unui împrumut:
 • să fie membri C.A.R. Învățământ Constanța;
 • să fie angajați pe perioadă nedeterminată;
 • unul să fie profesor titular;
 • cel de-al doilea poate fi din rândul personalului TESA sau administrativ.
                   Contractul de împrumut se semnează de către:
 • Împrumutat;
 • Garanți;
 • Președinte C.A.R.
                   Împrumutul se acordă in lei și se pune la dispoziţia împrumutatului prin virament bancar.
                    Cuantumul creditului se împarte în mod egal la numărul de luni pentru care s-a aprobat împrumutul, această sumă reprezentând rata lunară.
                   Dobânda lunară este în procent de 1,2% și se calculează la soldul lunar rămas la împrumut.
                   Rambursarea ratei și dobânda se efectuează conform sumelor împrumutate după cum urmează :
 • între 100 lei  – 3500 lei între 1 – 24 rate
 • între 3600 lei  – 6.000 lei între 1 – 36 rate
 • între 6100 lei  – 8.000 lei între 1 – 48 rate
 • peste 8100 lei – ;-;-;-;- lei între 1 – 60 rate
                    Reținerile, pentru participarea la fondul social,ratele la împrumut și dobânda aferentă , se fac numai pe statul de plată al salariaților,fără a se depăși cota de cel mult 40% din salariul net al membrului C.A.R. Sumele reținute se virează către C.A.R. Învățământ Constanța conform Borderoului de reținere emis si transmis lunar.
                    Pentru persoanele aflate la pensie, reținerile fondului social, a ratelor lunare și a dobânzilor scadente la termenele prevăzute, se fac prin plăți în numerar la casierie, sau prin virament bancar în conturile C.A.R. Învățământ Constanța.
                    La solicitarea membrului C.A.R., împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenţă, dobânda calculându-se numai pe perioada de utilizare.
                    Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
                    În cazul în care drepturile băneşti ce urmează a fi reţinute şi virate de către unitatea la care este angajată persoana care are un împrumut, nu acoperă integral nivelul ratei de rambursat, aceasta se obligă să depună în numerar la casieria C.A.R Învăţământ Constanţa diferenţa respectivă. Nedepunerea diferenţei constituie rata scadentă şi nerambursată.
                    Suma împrumutată şi dobânda aferentă sunt garantate de către membrul C.A.R. prin:
  – veniturile realizate sub orice formă: salariu, pensie, indemnizaţie;
  – fondul social constituit;
  – garant/ţi;
  – patrimoniul împrumutatului – bunuri mobile şi imobile .
                     Pentru orice neclaritate vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site!