C.A.R. Invatamint Constanta este o asociatie care are ca scop realizarea si
dezvoltarea legaturilor de sprijin si intrajutorare materiala a salariatilor din invatamant.
Inscrierea se face pe baza liberului consimtamant.
Cotizatia lunara este de minim 10 lei si poate ajunge pana la maxim 200 lei, in functie de optiunea fiecarui membru in parte.
Documentele necesare pentru inscriere sunt:
● Cerere tip semnata si stampilata de catre conducerea unitatii la care isi
desfasoara activitatea viitorul membru C.A.R;
● declaratia de consimtamant;
copie a actului de identitate.

 Documentele pentru inscriere se pot depune personal la biroul
C.A.R.Invatamint Constanta sau pe adresa de e-mail: carinvcta@yahoo.com.
Modificarea cotizatiei se poate face,oricand,printr-o cerere semnata de
catre titular.

Cotizatia cumulata lunar a membrului C.A.R. este luata in considerare ca
o parte a garantiei in cazul in care membrul C.A.R. face imprumut.
Cotizatia lunara,rata la imprumut si dobanda aferenta,se retin pe statul de
plata, conform Borderoului de retineri, emis de catre unitatea noastra.
Vechimea in C.A.R. decurge de la data primei retineri pe statul de plata.
Reinscrierea ca membru C.A.R. a angajatului din invatamant se poate face
dupa 3 luni de la retragere cu respectarea acelorasi conditii ca la inscrierea initiala.
Pentru orice neclaritate va rugam sa ne contactati la numerele de telefon afisate pe site!