Calitatea de membru C.A.R. Învățământ Constanța încetează in următoarele condiții:

  • retragerea pe bază de cerere tip;
  • nedepunerea părții sociale la fondul social propriu timp de 3 luni consecutive sau 6 luni cu intermitența la nivelul unui an;
  • producerea de daune C.A.R. Învățământ Constanța sau încălcarea gravă a statutului;

           Hotărârea privind încetarea activității de membru se ia în Consiliul Director al C.A.R. Învățământ Constanța.

           Un membru C.A.R. se poate retrage oricând,dar nu are dreptul la reînscriere decât dupa 3 luni ,cel puțin. 

           Documentele necesare pentru solicitare retragere sunt:

  • Cerere tip;
  • Copie act identitate membru C.A.R.;
  • Extras de cont pe numele titularului, care să ateste existența unui cont deschis la BRD sau la  Banca Transilvania.

           Cererea de retragere se depune până în data de 15 a lunii iar plata sumei se face în luna următoare.

           Se completează personal de către membrul C.A.R.

           Nu se fac retrageri în perioada de concediu (iulie,august,septembrie);

           Nu se fac retrageri dacă membrul are datorii către C.A.R.;

 

           Nu se poate acoperi datoria către C.A.R. cu fondul acumulat al membrului .

 

            La retragerile din timpul anului nu se acordă beneficiul aferent fondului social acumulat.

            Retragerea prin compensare se face numai cu acte doveditoare, anexate la cerere.

            Se poate  acoperi datoria către C.A.R. cu fondul acumulat al membrului  numai dacă acesta se află în una dintre situațiile următoare:

                 – plecarea in străinătate;

                 – desfacerea contractului de muncă;

                 – șomaj;

                 – pensionare ;   

                 – deces.

             La retragerile prin compensare din timpul anului nu se acordă beneficiul aferent fondului social acumulat.

             Suma de returnat la retragere se acordă in lei și se pune la dispoziţia membrului C.A.R. prin virament bancar .

Pentru orice neclaritate vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site!